Резерват Вълчи дол

Информация

Резерват Вълчи дол е едно от нaй-дивите места в Източни Родопи. През 1980 г. е обявен за строг резерват и е единственият такъв в Източните Родопи. Вълчи дол заема площ от 770 хектара, характерна с голямо биоразнообразие и местообитания. Тук се срещат 14 растителни и 16 животински вида, вписани в Червената книга на България, както и няколко вида от Световния Червен списък като видрата и царския орел. В резервата има и видове като сив вълк, елен лопатар, диви прасета, лисици, три различни вида лешояди, както и много влечуги и амфибии. Разхождайки се из него, имате голям шанс да видите елен лопатар, костенурки, а около по-високите върхове - лешояди или различни грабливи птици.

Полезно

  • Разстояние: 28 км с кола
  • Достъпност: за всички възрасти
  • Сезон: Целогодишно
  • Начин на придвижване: Кола / Езда / Вело / Пешеходен

Снимки

Глухите камъни

Указателната табела

Глухите камъни

Снимки скоро!